UAB „Vadasiga” e.komercijos modelio diegimas pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“

UAB „Vadasiga” vykdo projektą „UAB „Vadasiga” e.komercijos modelio diegimas”, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1204. Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19”. Projektui įgyvendinti skirta 11 550,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 15 400,00 Eur.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdų diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. UAB „Vadasiga” siekdama prisitaikyti prie pasikeitusių pirkėjų įpročių bei padidinti pajamų augimą ketina sukurti elektroninės prekybos platformą. Šiuo projektus bus sukurta el. parduotuvė su visais jai būtinais moduliais, su klientų savitarnos sprendimais, kurie bus integruoti su bendrovės išteklių (buhalterinės apskaitos ir kt.) valdymo sistema. Planuojamas projekto rezultatas – ženkliai išaugusios pajamos, padidėjęs bendrovės konkurencingumas, gaminamų baldų žinomumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-14.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-07.