UAB „Vadasiga” e.komercijos modelio diegimas pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“

UAB „Vadasiga” vykdo projektą „UAB „Vadasiga” e.komercijos modelio diegimas”, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1204. Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19”. Projektui įgyvendinti skirta 11 550,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 15 400,00 Eur.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdų diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. UAB „Vadasiga” siekdama prisitaikyti prie pasikeitusių pirkėjų įpročių bei padidinti pajamų augimą ketina sukurti elektroninės prekybos platformą. Šiuo projektus bus sukurta el. parduotuvė su visais jai būtinais moduliais, su klientų savitarnos sprendimais, kurie bus integruoti su bendrovės išteklių (buhalterinės apskaitos ir kt.) valdymo sistema. Planuojamas projekto rezultatas – ženkliai išaugusios pajamos, padidėjęs bendrovės konkurencingumas, gaminamų baldų žinomumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-14.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-07.

UAB „Vadasiga” baldų dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”

UAB „Vadasiga“ vykdo projektą „UAB „Vadasiga” baldų dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas”, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0139. Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”. Projektui įgyvendinti skirta 20 025,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 27 500,00 Eur.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino inovacijas. UAB „Vadasiga” bendradarbiaujant su užsienio dizaineriais sukurs kavos staliukų dizainus. Iš viso bus sukurti 7 dizainai. Staliukų dizainai bus modernūs, šiuolaikiški, atitinkantys naujausias baldų mados tendencijas. Projekto rezultatas – naujai sukurti gaminiai, išaugę pardavimai, padidėjęs konkurencingumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-01-11.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-01-10.