UAB „Vadasiga” baldų dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”

UAB „Vadasiga“ vykdo projektą „UAB „Vadasiga” baldų dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas”, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0139. Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19”. Projektui įgyvendinti skirta 20 025,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 27 500,00 Eur.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino inovacijas. UAB „Vadasiga” bendradarbiaujant su užsienio dizaineriais sukurs kavos staliukų dizainus. Iš viso bus sukurti 7 dizainai. Staliukų dizainai bus modernūs, šiuolaikiški, atitinkantys naujausias baldų mados tendencijas. Projekto rezultatas – naujai sukurti gaminiai, išaugę pardavimai, padidėjęs konkurencingumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-01-11.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-01-10.